Store-scan ™

B&T heeft de store-scan ontwikkeld.
Wij combineren de voor uw situatie best passende onderzoeksmethoden, met als doel inzicht te krijgen in de sterkten en zwakten van uw bedrijf of winkelcentrum.

Werkwijze

Samen met u brengen wij de informatie-behoefte in kaart en maken we een onderzoeksdesign.
‘Weet wat je meet’ is een belangrijk uitgangspunt in deze fase.
Aan de hand van de vraagstelling wordt de combinatie van meest geschikte onderzoekmethoden bepaald.

Ervaring leert dat met Store-scan ™ optimale resultaten geboekt worden.

Store-scan combinatie onderzoeksmethoden

Kwantitatief

 • Telefonisch onderzoek
 • Face to face onderzoek/interviews
 • Self-administrated (online)onderzoek (CAWI)
 • Observatie en registratie (Retail Reports)
 • Schriftelijk onderzoek
Kwalitatief

 • Mysteryguest
 • Groepsdiscussies/ focus groups
 • Eén-op-één diepte interview

Bruikbaar onderzoek

 • Een onderzoek is geslaagd als de resultaten voor u begrijpelijk en/of bruikbaar zijn!
 • Wij zorgen voor een snelle en  leesbare rapportage met pragmatische aanbevelingen.
 • Tevens bieden we via Retail Reports realtime data via App en Webbrowser.